63 Tran Hung Dao Str, Ward 1, Vung Tau City, Vietnam. Hotline: (+84) 961 085 869 English Việt Nam

AMAZING BLACK FRIDAY DEALS

AMAZING BLACK FRIDAY DEALS

AMAZING BLACK FRIDAY 2018

Grab yourself a bargain with our Amazing Black Friday Deals :
DISCOUNT 49% on Room rates for your stay from 22nd Nov until 31st Dec 2018.
Giảm ngay 49% giá phòng cho thời gian lưu trú từ 22/11 đến 31/12/2018.
==============================================================
*Book date : from 22nd to 30th Nov 2018
Thời gian đặt : từ 22/11 đến 30/11/2018.

mail Contact us :
PETRO HOUSE HOTEL
Add: 63 Tran Hung Dao Str, Ward 1, Vung Tau City, Vietnam 
Tel: (+84) 2543 852 014
Hotline: (+84) 961 085 869
Email: info@petrohousehotel.vn

PETRO HOUSE HOTEL

Address: 63 Tran Hung Dao Str, Ward 1, Vung Tau City, Vietnam
Telephone: (+84) 2543 852 014
Hotline: (+84) 961 085 869
Email: info@petrohousehotel.vn